032.976.4052 / 0869.294.028
gomsuthanhtam@gmail.com
8:00 - 22:00

Quy định chung

 1. QUYỀN SỠ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của Nguyễn Văn Hải cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:

- Sử dụng cho mục đích cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.

- Không sao chép, xuất bản hay sử dụng lại Nội dung.

- Không chỉnh sửa Nội dung.

- Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản Nguyễn Văn Hải. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: gomsubatthanhtam@gmail.com. Nếu được chấp thuận, bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ Nguyễn Văn Hải.

2. BẢO ĐẢM CUNG CẤP DỊCH VỤ

Nguyễn Văn Hải và các nhân viên cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Nguyễn Văn Hải và các viên cung cấp hàng hoá dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Giao nhận tận nơi theo chỉ định của khách hàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, tôi cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

3. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho chúng tôi khi phát hiện sự cố ngay sau khi nhận hàng, tích cực phối hợp với battrang24h.com để khắc phục sớm nhất cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, battrang24h.com luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên battrang24h.com sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.

4. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Battrang24h.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website; trang thiết bị và Dữ liệu cửa hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của battrang24h.com cũng như không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

5. BỒI THƯỜNG

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho battrang24h.com hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hoặc bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

- Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của battrang24h.com

- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến battrang24h.com

- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của bạn, hoặc nhân viên và đại lý của bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến battrang24h.com

- Vi phạm bất cứ quy định hoặc thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến battrang24h.com

6. NGHĨA VỤ BATTRANG24h.COM

Chịu trách nhiệm về tính chính xác hình ảnh tsản phẩm rên website và sản phẩm đến tay khách hàng;

Đảm bảo chất lượng sản phẩm như thoả thuận.

Cam kết bàn giao cho bên vận chuyển theo thời gian khách hàng yêu cầu;

7. NGHĨA VỤ KHÁCH HÀNG

Yêu cầu khách hàng thực hiện đúng như thoả thuận với battrang24h.com

8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị. 

top

top top