https://www.facebook.com/G%E1%BB%91m-B%C3%A1t-Tr%C3%A0ng-327713147374696/https://www.youtube.com/watch?v=43mzsmJy1TA    

GỐM SỨ GIA DỤNG

TƯỢNG THẠCH CAO GIÁ RẺ

Mã SP: TTC00
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TTC00
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TTC01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TTC02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TTC03
Giá: 032.976.4052

CHẬU CÂY CẢNH SỨ

Mã SP: GSGD01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: GSGD02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: GSGD03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: GSGD04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: GSGD05
Giá: 032.976.4052

BÌNH XỊT PHÒNG TẮM GỐM SỨ

Mã SP: BXPT 01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BXPT 02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BXPT 03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BXPT 04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BXPT 05
Giá: 032.976.4052